Hadees e Hulb gair muqallidin ki usul ki roshni mein

(I). Hadees-e-Hulab: Ye hadees Namaaz ke andar Haath baandhne ke Ta’lluq se Ghair Sareeh hai balke Salaam pheirne ke ba’d Seene per ek hath rakhne ke ta’lluq se hai. Is hadees me Lafz “Ala Sadrihi” ka izaafah Ghair-Mehfooz hai.

Hulab (raziallahu anhu) ki is Hadees ko Hamare Ilm ke mutabiq Simaak bin Harb se 8 Shagirdo ne rivayat kiya hai.

1.Shu’bah (rah.):SANAD: Hulab (raz.) – Qabeesah bin Hulab – Simaak – Shu’bah [Musnad Ahmed,Hadith no 21979]
Continue reading

Kashf Ka Suboot Quran , Tafaseer E Quraan Se.

Kashf Par Bahez Shuru Karne Se Pehle Kashf Ki Ta’areef Ka Zikr Karna Munaasib Samjhta Hu Taake Samjhne Me Aasaani Ho.

Kashf Ki Ta’areef :

Kashf Ki Ta’areef Karte Huwe Ghair Muqallid Aalim Shaik Abdullah Nasir Rehmani Sahaab Likhte Hai Ke :

Kashf Yaani Koi Banda Aisi Baat Sune Jo Kisi Aur Ne Nahi Suni , Ya Aalam E Paak ya Bedari Me Kuch Dekhe Jise Kisi Aur Ne Nahi Dekha Ya Aisi Ilm Kisi Aur Ke Paas Nahi Hai.

Is Cheez Ko Kashf Kehte Hai. (Aqeedatun Firqatun Naajiya : Safa 335)

Hum Ahle Sunnat Wal Jamaat Ne Ka Yeh Aqeeda Hai Ke Kashf Wa Ilhaam Ke Zariye Allah Tala Apni Dosto Aur Bando Ko Ghaib Ka Haal Bataa Deta Hai.

Fail Allah Tala Ka Hota Hai Aur Zaahir Bande Par Hota Hai.

Lehaaza Auliya Ko Kashf Hota Hai Aur Kashf Wa Karamaat Ko Hum Ahle Sunnat Wal Jamaat Haq Aur Sach Maante Hai.

Kashf Wa Karamaat Ka Suboot Quran , Tafaseer E Quraan Se :
!–more–
1-Alama Khazin Rahmatullahi Alai Sureh Hijr Ki Aayaat “ في ذلك لآيات للمتوسمين” Ki Tafseer Karte Huwe Likhte Hai :

Imam Mujahid Rh. Farmaate Hai Ke Muta-Wassimeen  Ka Matlab Hai Firaasat  Waale Aur Is Ta’aweel Ki Taaid Is Hadees Se Ho Rahi Hai Jo Hazrat Abu Saeed Khudri Rdh. Se Riwayat Hai Ke Huzur Saw Ne Irshaad Farmaaya Ke Momin Ki Firaasat Se Daro Kyunke Wo Allah Tala Ki Di Huwi Baatini Rooshni Ke Zariye Dekhta Hai ,

Phir Huzur E Aqdas Saw Ne Ba-Taur E Taaid Ke Quraan E Karim Ki Isi Aayaat Ko Tilaawat Farmaaya.(Tafseer E Khazin : Jild 3 : Safa 60 , Sureh Hijr )

Scan Page :

khazin_3_Page106

Hazrat Abu Saeed Khudri Rdh. Ki Mindarjah Baala Hadees E Mubarak Isi Baat Par Dalalat Kar Rahi Hai Ke Firaasat E Imaani , Baatini Noor Hai Jisko Allah Tala Apne Khaas Dosto Ke Dilo Me Daal Dete Hai Jiski Bunyaad Par Wo Allah Waalo Ke Baaz Ahwaal Ko Ba-Taur E Karamaat Maloom Karlete Hai.

2-Alama Aalusi Rh. Likhte Hai :

Basa Auqaat Rab Tala Apne Khaas Bando Par Ache Halaat Zaahir Farmaadete Hai Pas Wo Allah Waale Wo Kuch Dekhte Hai Jo Aam Log Nahi Dekh Sakte.

(Ruhul Ma’ani : Jild 22 : Safa 296 , Sureh Ahzaab)

Scan Page :

rohmaani22_Page38

Is Ibaarat Se Maloom Huwa Ke Alama Aalusi Wali Ke Liye Kashf Ke Qaayil Hai.

3-Isi Tarah Alama Aalusi Rh. Sureh  Tahrim Ke Ayaat No 11 Me Hazrat Aasiya Rdh. Ki Dua “رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ” Ke Tahet Likhte Hai :

فكشف الله لها عن بيتها في الجنة

Allah Ne Uske Liye Kholdiya Uske Ghar Ko Jannat Me Yaani Dunya Me Rehte Huwe Allah Tala Ne Hazrat Aasiya Rdh. Ko Kashf Ke Zariye Se Apna Ghar Jannat Me Dikha Diya.

Aur Iske Saboot Ke Liye Ek Hadees Zikr Karte Huwe Farmaate Hai :

(Ruhul Ma’ani : Jild 28 : Safa 495)

Balke Alama Aalusi Rh. Ki Tarah Degar Be-Shumaar Mufassireen Ikraam Ne Bhi Is Tarah Likha Hai:

4- Ibn Jauzi Rh. Ne Likha Hai :

فكشف الله لها عن بيتها في الجنة حتى رأته قبل موته

Allah Ne Uske Liye Kholdiya Uske Ghar Ko Jannat Me Yaha Tak Ke Usne Apne Maut Se Pehle Usko Dekh Liya (Ba-Zariye Kashf Se).

(Zaad Ul Maseer : Jild 8 : Safa 85)

Scan Page :

zmser8_Page315

5- Ibn Kaseer Rh. Ne Farmaaya :

وكشف الغطاء عن ثوبها ومنزلتها وكرامتها في الجنة لامرأة فرعون حتى رأت

Jannat Me Uske Ikraam Waale Ghar Se Parda Khol Diya Yaha Tak Usne (Hazrat Aasiya Rdh. Ne) Dikh Liya.

(Tafseer Ibn Kaseer : Jild 8 : Safa 198)

Scan Page :

08_72418_Page194

Lehaaza Maloom Huwa Ke Kashf Ka Zikr Quraan E Paak Me Maujood Hai. Aur Yahi Wajeh Hai Ke

Ghair Muqallid Aalim Abu Hamza Abdul Khaliq Likhte Hai Ke

Jis Tarah Karamaat Quran Wa Hadees Se Saabit Hai , Is Tarah Kashf Bhi Quran Wa Sunnat Se Saabit Hai , Jo Unka Ka Inkaar Karega Gooya Wo Quran Wa Hadees Ka Inkaar Karta Hai. (Auliya Allah Ki Pehchaan : Safa 427)

Scan Page :

Auliya Allah ki Pehchan_Page426

Aur Yaad Rahe Ke Yeh Kitaab ( Auliya Allah Ki Pehchaan) Par 3 Ulama Ki Taqdeem Aur Takhreej Hai.

Taqdeem : Shaik Ul Hadees Abdullah Nasir Rehmani Sahaab.

Takhreej : Hafiz Hamid Mehmood Sahaab , Hafiz Abu Bakr Sahaab.

Ta’aleef : Abu Hamza Abdul Khaliq Siddiqui Sahaab.

Goya 4 Ghair Muqallideen Ulama Ka Yeh Fatwa Hai Ke Jo Kashf Ka Inkaar Karta Hai Wo Quraan Wa Sunnat Ka Inkaar Karta Hai.

Li Jiye , Ghar Ko Aag Li

Ghar Ke Chiraagh Se.

Muamal bin ismael ki munfaridiyat

Imam Bayhaqi (rahmatullahi alaih) likhte hain: “Ek Jama’t ne Sufyan Sauri (rahimahullah) se isko rivayat kiya hai lekin inme se kisi Ek ne bhi “Alaa Sadrihi (Seene Per)” ke alfaaz zikr nahi kiye sivaaye Mu’ammal bin Isma’eel ke.” [Al-Khilaaqyat Al-Bayhaqi Makhtootah Page: 37]

Imam Bayhaqi (rahimahullah) ke Qoul ki Tehqeeq:

Kutab Ahadees ke hawalah se Hadees-e-Wa’il ki Hum Yaha Chand Isnaad Zikr Karte hain Jis se Ye pata chalega ke Mu’ammal bin Isma’eel ne Kharab Hafzah ki bina per “Ala Sadrihi (Seene Per)” ke Alfaaz ki Zyadati ki hai.

Is Hadees ki Sanad Asim bin Kulaib (rahimahullah) tak Ek hi hai.

Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Asim bin Kulaib (rahmatullahi alaihim)

Iske ba’d Asim bin Kulaib (rahimahullah) se rivayat karne waale mukhtalif hain..

1. Zaa’idah (rahimahullah)…

Sanad:– Wa’il bin Hujar (raziallahu anhu) ► Kulaib bin Shihab ► Asim bin Kulaib ► Zaa’idah (rahmatullahi alaihim)……. [Sunan Abu Dawood; Sunan Nisa'i; Sunan Kubra Bayhaqi]

Phir Zaa’idah se is hadees ko Unke 3 Shagird rivayat karte hain..

(i). Abdullah bin Mubarak [Sunan Nisa'I Hadith no 889]

abdullah ibn mubarak nasai hadith no 889
Continue reading

IMAM AHMAD BIN HAMBAL RAH KA KHWAB ME ALLAH TAÁLA KI ZIYARAT KARNA

IMAM AHMAD BIN HAMBAL RAH KA KHWAB ME ALLAH TAÁLA KI ZIYARAT KARNA

BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHEEM

Ghair Muqallid  Muhammad Muneer ne apni Kitab TABLEEGHI NISAB KA JAYEZA QURAN HADEES KI RAUSHNI ME

Hazrat Shaikhul Hadees rahmatullahi alaih par baraste hue safha 19 par yun HeadingQayam karte hain

EK JHOOTA DAWA KE AHMAD BIN HAMBAL NE KHWAB ME ALLAH TA’ALA KI ZIYARAT KI

Fazael e Quran ke Baab me “Shaikhul Hadees sahib”ne kisi Hawale ke Baghair Ahmad BinHambal ka ye Qaul Naqal kiya hai Mulaheza farmayye likhte hain ke “Imam Ahmad Bin Hambal”kehte hain ke Maine Haq Taála shanahu ki Khwab me Ziyarat ki to poocha ke sab se behtere cheez jisse Apke darbar me taqarrub Haasil ho kya cheez hai? Irshad hua Mera Kalaam hai. Maine arz kiya ke Samajh kar ya Bil samjhe? Irshad hua samajh kar padhe ya bila samjhe dono tarah Mojib e Taqarrub hai.”(Fazael e Aamaal : 241)”

(Safha 19)
Continue reading

Hum Rafe-yadain Kyun Nahi Karte (Prat 19)

Hazrat Abdullah Bin Omer Rdh. Aur Hazrat Abdullah Bin Abbas Rdh. Se Riwayat Hai Ke Nabi E Karim Saw Ne Farmaaya Ke Rafe-Yadain 7 Maqamaat Me Kiya Jaaye

1 – Namaz Ke Shuru Me

2 – Bait Ullah Ki Ziyaarat Ke Waqt.

3 – Safa Aur

4 – Marwa Par Qiyaam Ke Waqt
Continue reading

Quran e Kareem aur Taqleed ka Hukum Part 1 (Sureh Nisaa ki Aayat)

Taqleed Ki Usooli Hidayate Khud Quraan E Kareem Me Maujood Hai.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

(Sureh Nisaa : 59)

Allah Tala Ka Irshaad Hai Ke “ Aye Imaan Waalo ! Allah Ki Itaa-At Karo Aur Rasool ( Sallallahu Alaihi Wasallam ) Ki Itaa-At Karo Aur Apne Me Se “ Ulil Amr” Ki Itaa-At Karo

Continue reading

Fazail e Amaal par Waswasa Part 2 (Ek Buzurg ka Kai Din tak Rafe-Hajaat ke Liye Na Jaane ke Qisse) ka Jawaab.

Tamheed : Baaz Cheeze Wo Hai Jise Hum Darja E Ijmaal Me Toh Bayaan Karsakte Hai Lekin Darja E Tafseel Me Bayaan Nahi Karsakte.

Agar Bayaan Kare Toh Be-Adbi Aur Gustaqi Hogi.
Continue reading